Skip to main content

Nivustyrän tähystysleikkaus parantaa elämänlaatua

Kuopion yliopistossa tarkastettiin 3.9.2016 LL Sanna Kouhian väitöskirja. Siinä todettiin mm:

Uusiutuneen nivustyrän vuoksi tähystysleikatuilla potilailla on merkittävästi vähemmän kipua kuin avoleikatuilla sekä lyhyellä että pitkällä seurantavälillä aina 10 vuoteen saakka.

Tähystysleikkausten kustannukset ovat selvästi korkeammat kuin avoleikkausten. Lisäksi oppimiskäyrän on osoitettu olevan selvästi pitempi kuin avoimen verkkokorjauksen. Avoin verkkokorjaus on yksi niistä ensimmäisistä toimenpiteistä, joita kirurgiaan erikoistuvalle ryhdytään opettamaan. Oppimiskäyrä on lyhyt: 20 toistoa. Tähystysleikkaukset puolestaan vaativat kokeneen kirurgin: 100–300 toistoa.

Kustannuksista huolimatta tähystysleikkaus osoittautui kokonaiskustannuksiltaan avointa verkkokorjausta edullisemmaksi työssäkäyvillä potilailla. Saman asian osoitti Timo Heikkinen jo v 1996 ensileikkausten vertailussa.

Tähystysleikkauksissa oli enemmän suolivauriota ja vuotokomplikaatioita. Määrät eivät kuitenkaan suuria.

Modernilla tähystystekniikalla (TEP) jossa vatsaontelossa ei lainkaan käydä, ovat suolivaurioriskit lähes olemattomat.